open menu

Fabel Friet

Hållbarhet

Vi bryr oss mycket om miljön. Därför använder vi miljövänliga förpackningsmaterial; steker vi våra frites i skalet som minskar spill med 10%; kommer den energi vi använder från en energileverantör som i 9 år i rad har utsetts till den gröna energileverantören i Nederländerna; och återvinns vår gamla olja till biodiesel. På så sätt bidrar vi till en cirkulär ekonomi.

Dessutom har vi sedan vår butiks öppning aktivt arbetat med att hålla vår omgivning ren. Dagligen plockar vi upp skräp och tömmer i samarbete med kommunen fulla soptunnor i närområdet.

Chat on WhatsApp