open menu

פאבל פריט

קיימות

אנו מתחשבים מאוד בסביבה. לכן אנו משתמשים בחומרי אריזה ידידותיים לסביבה; מבשלים את הפריט שלנו בקליפה שמונעת אובדן של 10%; האנרגיה שאנו משתמשים בה מגיעה מספק אנרגיה שהוכרז כספק האנרגיה הירוקה ביותר בהולנד במשך 9 שנים רצופות; והשמן הישן שלנו מועבר לביו דיזל. כך אנו תורמים את חלקנו לכלכלה מעגלית.

בנוסף, אנו מתחזקים את השכונה שלנו מאז פתיחת החנות שלנו. מדי יום אנו אוספים אשפה ומתקנים פחים מלאים בשיתוף עם העירייה בסביבה הקרובה.

Chat on WhatsApp